L’home del pèndol

Documental de Produccions Saurines per a TVC.

“El meu poble fa consultes a un bocí de fusta; d’un tros de pal en rep revelacions”

Antic Testament, Os 4,12.

2015-08-06 12.00.14